© Copyright

Autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva.

Aktuálny stav web stránky je výhradným majetkom spoločnosti Sothys Paris. Táto spoločnosť má ako jediná povolené používať práva duševného vlastníctva a práva na ochranu osobnosti priamo alebo nepriamo spojené s predkladaným obsahom tejto webovej stránky alebo na určité prvky, ktoré ju tvoria, a ktoré nemôžu byť bez práv, najmä pokiaľ ide o ochranné známky, licenčné poplatky a práva k fotografiám a obrazom, ako pôvodnému držiteľovi alebo na základe povolenia ich majiteľa alebo držiteľa.

 

Pokiaľ ide o fotografie reprodukované na tejto webovej stránke, a v súlade s ustanoveniami článku L121-1 francúzskeho zákonníka duševného vlastníctva.

Akékoľvek použitie, akýmkoľvek spôsobom (najmä: stiahnutie, duplikovanie, prenášanie a pod.) celého alebo časti webových stránok alebo časti ich obsahu (najmä: fotky, obrázky, texty, ochranné známky, logá a názvy domén) pre použitie iné ako na osobné alebo súkromné ​​použitie so žiadnymi ďalšími obchodnými cieľmi, a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sothys Paris, je prísne zakázané.

 

Akékoľvek neautorizované použitie každého z týchto prvkov predstavuje falzifikáty trestne penalizované. Akékoľvek povolené použitie musí byť vykonané v súlade s autorským právom, najmä s uvedením autora reprodukovaného diela.

 

Sothys